ARTEpreneur

 

ARTEpreneur heeft tot doel om studenten die een ondernemerswens hebben maar die de stap naar het oprichten van een eigen onderneming te groot vinden, een structuur aan te bieden waarbij ze kunnen ondernemen tijdens het studeren.

ARTEpreneur is een activiteitencoöperatie ingebed in het onderwijs die de mogelijkheid biedt om zonder verlies van kindergeld, studiebeurs,... en met begeleiding je onderneming uit te bouwen. Bovendien wordt tijdens dit traject gewerkt aan de ondernemersvaardigheden van de coöperanten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) neemt tijdelijk het ondernemersrisico van de student over door als facturatiecentrum te fungeren. De studenten kunnen voor de inkomende en uitgaande facturen van hun project gecontroleerd gebruik maken van het ondernemingsnummer en de bankrekening van de coöperatie. De student kan, indien zijn project winstgevend is, vanuit zijn activiteit startkapitaal opbouwen voor de effectieve opstart van zijn onderneming na uitstroom uit het onderwijs.

Heb je interesse in ARTEpreneur? Bekijk het filmpje, surf naar www.artepreneur.be of bekijk onderstaande brochure.