Missie

Via een Gentse samenwerking van onderwijsinstellingen, overheid en stakeholders creëert Student Ghentrepreneur een extra-curriculair aanbod voor studenten hoger onderwijs die willen ondernemen.

Visie

Studenten Ghentrepreneur wil de studenten samenbrengen, inspireren en doen groeien in hun ondernemerschap.