Kennis rond een bepaald thema in een boeidende sessie gieten, een aantrekkelijke locatie aanbieden, netwerken aanspreken,... onze partners doen het met volle overtuiging en met de glimlach. En wij zijn hen hier uiteraard meer dan dankbaar voor!.

 

De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen. We bieden hierbij resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door dienstverlening (bedrijvencentrum en bedrijfsadministratie) en adviesverlening (bedrijfsadvies en personeelsbeleid). De Punt heeft bijzondere aandacht voor tewerkstellingscreatie.

 

 

Flanders Youth Society for Entrepreneurship, kortweg FLYSE, is een studentenvereniging gericht op het samenbrengen van studenten met een sterke interesse in ondernemen. Elk jaar organiseren we enkele evenementen en workshops en volgen / steunen we de student-ondernemers in Gent bij hun activiteiten.

 

Wij zijn de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. We maken Ondernemend Vlaanderen creatiever en Creatief Vlaanderen ondernemender. Dat doen we sedert 2004 in opdracht van de Vlaamse Overheid. We zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van onze projecten via ons kenniscentrum en proberen onze boodschap via publieksinitiatieven zo breed mogelijk te verspreiden. Voor de geïnteresseerde ondernemer, creatieveling en onderwijsprofessional werken we ook in de diepte. Internationaal zijn wij de gangmakers van het Districts of Creativity Netwerk, dat twaalf creatieve regio's in de wereld samenbrengt.

 

Naast de projecten, kan je verder bij ons terecht voor:

 

 • Inspiratie en nieuwe inzichten via onze en andere events, blog en studies
 • Opleidingen en workshops in creatieve en innovatieve thema's
 • On- en offline instrumenten om zelf aan de slag te gaan
 • Sprekers voor jouw event
 • Advies rond je idee, wel enkel voor particulieren
 • Een creatieve werkplek of vergaderplaats

 

 

Gent BC vzw is een regionaal netwerk dat Onderzoekers, Ondernemers en Overheid (de drie O’s) samenbrengt met als doel de economie, gebaseerd op nieuwe kennis, te stimuleren. Gent BC doet dit door het organiseren van netwerkmomenten rond kennis, door labo’s en researchcentra te ontsluiten voor ondernemers en door actief de drie O’s te helpen om elkaar te vinden.

 

Gent BC heeft de universiteit, hogescholen, de stad en de provincie in haar bestuur en heeft zo directe toegang tot professoren, ambtenaren en politici.

Gent BC heeft bovendien nauwe relaties en samenwerkingsafspraken met tal van andere organisaties en netwerkstructuren in de regio. Zo helpt Gent BC de ondernemer om heel efficiënt bruggen te bouwen naar al die actoren. Zodat de ondernemer zijn “window of opportunity” niet mist.

Een netwerk is maar zo waardevol als haar leden. Hoe meer leden Gent BC heeft, hoe groter de waarde van haar netwerk voor u wordt. Treed toe tot de community van Gent BC en kom zo op de eerste rij te zitten van de kenniswereld.

 

Gent M is een initiatief (maart 2011) van Fredo De Smet en Bart Meyskens. Het is een onafhankelijk project van vzw Mijn Gent. De steun van en dialoog met het IBBT was echter de hefboom voor dit project. Ook dank aan AGX voor het ontwikkelen van de website.

GENT M Digitale Creativiteit in Gent

Over ‘Gent’ Is Gent digitaal creatief? Jazeker! De glasvezelkabel in de stad, de gratis wifi op de korenmarkt en nu zelf de eigen domein extensie .gent. Het zijn geen jongensdromen van een digitaal creatieve stad, het zijn de bewijzen ervan. Veel belangrijker nog zijn de vele bedrijven en start-ups die hier groeien. En dan spreken we nog niet over de talrijke bedrijven, events en scholen die Gent op de digitale kaart zetten als place to be.

Over ‘M’ Gent M staat voor Gent Meme. #Meme?! denkt u, dat is zo een van die hippe internet woorden. Maar meme heeft ook een betekenis. Het is een begrip uit de memetica en betekent een idee dat zich onder informatiedragers verspreidt. Een voorbeeld van zo een meme is het idee dat Gent een ‘place to be’ is voor ict entrepreneurs. Gent als Silicon Valley dus.

Over ‘Gent M’ In het voorjaar van 2011 organiseerde ‘avenue L’ en ‘IBBT’ een forum voor en over de digitale creativiteit van Gent. Dit forum kreeg de naam Gent M en was zowel online als off-line zeer actief. Off-line in de pop up bar n° 13. Elke dinsdag was er een analoog gesprek over een digitaal thema. Maar ook online via tekst, filmpjes en tweets op de website linux.agx.eu/gentm. Deze Gent M talks waren een groot succes. Elke week kwam er een ander thema aan bod. Elke week waren er verrassende verhalen te horen van lokale entrepreneurs. Is Gent digitaal creatief? Dat was de opzet van dit initiatief. Het antwoord was duidelijk: ja.

 

Junior Chamber International is een wereldwijde non-profit organisatie van jongeren tussen 18 en 40 jaar. Wereldwijd zijn een 200.000 tal leden actief in 117 landen en meer dan 5.000 lokale afdelingen. Doel en visie van JCI is “Het leidende netwerk te zijn van actieve jongeren met burgerzin”. Elk JCI lid deelt dan ook het geloof dat we om positieve verandering te creëren onszelf en de wereld rondom ons continue dienen te verbeteren.

Er zijn grenzen aan de impact die de overheid heeft in onze maatschappij. Onze dagdagelijkse leeromgevingen zoals scholen en universiteiten focussen al te vaak op harde en kwantificeerbare vaardigheden die ons dienen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Zachtere, meer mens - en gemeenschapsgerichte, vaardigheden zoals bv. ondernemen, netwerken, stimuleren van creativiteit, efficiënt vergaderen, leiding geven en beslissingen nemen komen bijna niet aan bod. Deze vaardigheden zijn echter essentieel om onszelf, onze gemeenschap en op grotere schaal landen en de wereld te leiden naar meer sociale, economische en geestelijke welvaart.

JCI wil hierin een actieve rol opnemen door het aanbieden van groei en leeropportuniteiten die zijn leden stimuleert om zowel individueel als in groep een actieve en leidende rol op te nemen naar zichzelf en de gemeenschap toe. De missie van JCI is dan ook: “Het aanbieden van groeikansen die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen”.

JCI Gent is een locale afdeling van JCI Belgium, dat op zijn beurt onderdeel is van JCI International.

 

 

Liberaal Verbond voor Zelfstandigen is uw partner voor Vrij Ondernemen

Bent u zelfstandige, ondernemer, middenstander, handelaar, landbouwer of beoefenaar van een vrij beroep? Of hebt u plannen om te starten als zelfstandige? Dan is het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) er voor u.

Als erkende belangenorganisatie met de slogan ‘Vrij Ondernemen’ staan wij elke dag ten dienste van de zelfstandigen en ondernemers. Onze leden krijgen bij LVZ snel en discreet antwoord op al hun vragen van juridische, sociale, fiscale en andere aard.

Starters kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding en wij vervullen voor hen alle formaliteiten die nodig zijn om hun zaak of onderneming te beginnen.

Meer in het algemeen verdedigt LVZ de belangen van de zelfstandigen en ondernemers in lokale, Vlaamse, federale en Europese advies- en overlegorganen.

Tegelijk vraagt LVZ ook meer respect voor de zelfstandige ondernemer. Daarom blijven wij ijveren voor de verdere verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Pensioen, kinderbijslag, uitkeringen: LVZ maakt er werk van. LVZ is ook lokaal actief. De plaatselijke afdelingen brengen de leden samen voor netwerking, vorming, informatie-avonden en ontspanning. Ook proberen ze het ondernemersklimaat in hun regio te verbeteren door overleg en samenwerking met het stads- en gemeentebestuur.

Wil u ook lid worden van LVZ? Stort 110 euro op rekeningnummer 425-5190021-35 van LVZ (KBC IBAN BE57 4255 1900 2135 – BIC KREDBEBB 425-5190021-35). Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Heeft nu nog vragen? Contacteer ons: LVZ, Livornostraat 25, 1050 Brussel, tel 02-426.39.00, fax 02-426.34.17, e-mail info@lvz.be. U kan ook een kijkje nemen op onze website www.lvz.be voor meer informatie, voor onze standpunten en persberichten en om ons magazine Vrij Ondernemen online te bekijken.

Vlajo heeft als missie de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd te maken met en aanzetten tot ondernemingszin, via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer welzijn en welvaart in Vlaanderen. De Vlajo doe-leerprogramma’s prikkelen niet alleen de nieuwsgierigheid, maar ook de creativiteit. Tijdens het 4D traject: Dromen, Doen, Durven en Doorzetten, ontdekken jongeren hun eigen potentieel en ontwikkelen ze hun talenten. Studenten verwerven competenties zoals assertiviteit, teamspirit, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen, communicatievaardigheden enz. Het uiteindelijk resultaat zijn zelfbewuste jonge professionals met een rijke portfolio van ondernemende competenties

 

 

 

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 29 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

 

 

Markant vzw, netwerk van zo’n 25.000 actieve en ondernemende vrouwen, biedt inspirerende activiteiten aan via een professioneel netwerk Artemis en een socio-cultureel netwerk Markant. Markant geeft vrouwen een andere dimensie aan hun vrije tijd onder de noemer ‘ontdek, beleef en geniet’. Artemis focust op ‘deel, leer en inspireer’ en is er voor onderneemsters, kader-of directieleden en vrije beroepers.

Naast deze netwerken zet Markant vzw haar schouders onder jouw carrière of uitbouw van een zelfstandige zaak met een aantal projecten. Eén van deze projecten richt zich specifiek op onderemerschap bij vrouwen: Ondernemer In Zich(t) inspireert en sensibiliseert prestartende vrouwen rond ondernemerschap en ondersteunt hen in hun persoonlijke groei tot ondernemer. Daarnaast verzamelen en verspreiden we genderspecifieke informatie over vrouwelijke prestarters.

Een greep uit het aanbod:

 • - Gratis Inspiratiecafé waar je ervaren onderneemsters kan ontmoeten
 • - Het Verkenningstraject biedt professionele loopbaancoaching in groep. De vraag ‘is ondernemen iets voor jou’? staat tijdens deze sessies centraal.
 • - Het gloednieuwe  Ondernemer in Zich Checkpoint  waar je alle deelneemsters en partners jaarlijks opnieuw ontmoet.
 • - De jaarlijkse uitreiking van de WOMED Award en De Belofte
 • - Ontwikkeling van de ‘Als een echte onderneemster’-zelf test

Meer info: www.ondernemerinzicht.be of info@ondernemerinzicht.be

Ondernemer In Zich(t) is een initiatief van Markant vzw en UNIZO ism Zenitor, Syntra Vlaanderen, ISW Limits en gesteund door het Agentschap Ondernemen.

 

 

 

AVS, Uw televisiepartner in Oost-Vlaanderen

Ondanks de toenemende globalisatie, speelt regionale televisie een grote rol in het televisielandschap. Alle zenders voorzien hun zendgebied dagelijks van een portie regionaal nieuws en relevante, lokale informatie.

Consumenten worden mondialer en willen op de hoogte blijven van wat er zich in de wereld afspeelt, maar ze blijven ook afstemmen op hun regionale zender omdat ze ook steeds geboeid blijven door het nieuws uit eigen streek. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid zijn daarbij twee sleutelwoorden.

Dat is de kracht van regionale zenders, sterke informatie brengen uit de directe leefwereld van hun kijkers.

Meer info: www.orr.be en www.avs.be

 

iDROPS is een non-profit organisatie die gelooft in de kracht van creativiteit en digitale technologie om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We bieden een antwoord op maatschappelijke uitdagingen door middel van digitale technologie en design.

iDROPS brengt digitale innovatie en design thinking naar sectoren die dat nodig hebben: creatieve economie, culturele sector en sociale sector.

We werken aan maatschappelijke uitdagingen binnen de sociale sector (werkloosheid, armoede, buurtachterstand, vergrijzing, mantelzorg, onderwijs), de culturele sector (musea en bibliotheken) en de creatieve economie (boeken, mode, audiovisuele industrie).

iDROPS biedt meerwaarde voor uw medewerkers, uw organisatie, uw sector en uw stad.

Volg ons op

www.iDROPS.be

Contact

info@idrops.be

Tel: 09/ 278 05 90

Aerey is een vereniging voor ondernemende studenten in het Gentse met als hoofddoel om de student-ondernemers een kans te bieden om gestructureerd kennis te maken met reeds ervaren ondernemers in Vlaanderen, om zo hun noodzakelijk netwerk uit te breiden en ervaringen te delen.

LikeBirds is een coworking voor freelancers, creatieve ondernemers er andere inspiratiezoekers. Ze worden member bij LikeBirds om verschillende redenen; voor het productieve werkritme, voor de creatieve omgeving en om tussen andere smart & ambitious people te vertoeven,...

Bovendien is het veel plezanter dan alleen werken!

Meer info:

www.likebirds.be

 

Jonge Vonken is een bovenlokaal project van Jeugdhuis Lodejo, dat jongeren stimuleert en ondersteunt in ondernemingszin en ondernemerschap op een laagdrempelige manier. De focus ligt op de eerste fases van ondernemen: door middel van workshops en trajecten moedigen we jongeren aan in het ontdekken van hun talent/ passie/ interesse, in het creatief denken en in idee-ontwikkeling. Jonge Vonken is ook een ‘ondernemersloket’ waarbij elke jongere met een ondernemersvraag terecht kan.