Student Ghentrepreneur-Team

Een team van bruisende enthousiastelingen staat dag in dag uit voor jou klaar! Samen zorgen we voor een gevarieerd en leerrijk programma en waken we over een goed verloop van alle activiteiten. Uiteraard is ook jouw mening van groot belang dus contacteer ons gerust bij vragen, opmerkingen of suggesties: info@studentghentrepreneur.be


Idea Factory

Idea Factory is een initiatief van de Arteveldehogeschool om creativiteit, innovatie en ondernemingszin te zaaien en te stimuleren bij studenten, alumni en medewerkers. Kortom: ACCIO wil het "doe, denk, word"-visus loslaten op de hele hogeschool.

ACCIO als wegwijzer naar informatie van bestaande organisaties die inspirerend zijn op het vlak van creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

ACCIO als dienstverleningscentrum:

 

  • Dienstverlening “op maat” zoals begeleiding van startende bedrijven bij het ontwikkelen van een business plan, het begeleiden van studenten die zich als zelfstandige willen vestigen of ondernemende studenten die in opdracht van externe organisaties projecten uitwerken, het faciliteren van brainstormprocessen.
  • Vormingsinitiatieven voor medewerkers en (oud)studenten.
  • Advies voor lectoren.
  • Projectmatig onderzoek door het aantrekken van externe fondsen.

 

 

ACCIO als initiator: de organisatie van evenementen en vormingen. Je kunt ook beroep doen op ons voor het opstarten van (denk)processen om te komen tot creatieve oplossingen/veranderingen.

 

 


Centrum voor Ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen van de HoGent slaat de brug tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Het betrekt studenten bij de beantwoording van vragen van ondernemers. Vragen aangaande een businessplan, marktstudie, prototype, concurrentieanalyse, tevredenheidsonderzoek, ... Zit je met een idee voor een eigen zaak, maar je weet niet of het wel haalbaar is of hoe eraan te beginnen? Wil je studeren en ondernemen combineren? Heb je zin om deel te nemen aan een ondernemende wedstrijd? Met al je ondernemersvragen (activiteiten opstarten, een strategie of businessplan uitwerken, ...) kun je terecht bij het Centrum voor Ondernemen.

Als student in Gent kun je - mits je voldoet aan een aantal voorwaarden - gebruikmaken van een bureauruimte (internet, telefonie en printers) en vergaderlokaal om te werken aan je bedrijfsidee dan wel om klanten en leveranciers uit te nodigen. Contacteer ons!

Daarnaast ontwikkelt het Centrum initiatieven zoals Business Cafés en Bootcamps om studenten te motiveren om te ondernemen. Je bent een ondernemend ingestelde student en staat open voor een leerrijk én ontspannend weekend? Schrijf je dan snel in voor het bootcamp. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

Studenten en ondernemers kunnen ook deelnemen aan infosessies rond ondernemerschap en creativiteitssessies gericht op innovatie. Bovendien kun je sinds vorig academiejaar het keuzevak Ondernemen (praktijkgericht opleidingsonderdeel voor niet-economische richtingen) volgen aan de HoGent, dat ondersteund wordt door het Centrum voor Ondernemen. Bekijk zeker ook onze promovideo en onderneem voor het te laat is!

 


Durf Ondernemen

De UGent geeft haar studenten graag de nodige duwtjes in de rug. Daarom werd Durf Ondernemen opgericht, een ondernemerschapsproject voor studenten die zin hebben om een onderneming op te starten. Iets voor jou?

Via Durf Ondernemen wil de UGent alle studenten met 'goesting' om te ondernemen stimuleren om nog tijdens hun studie na te denken over een ondernemingsidee, en in sommige gevallen die onderneming ook al op te starten tijdens hun studie.

Welke ondersteuning biedt de UGent?

  • Studieflexibiliteit
  • Faciliteiten zoals gedeelde werk- en vergaderruimte
  • Coaching door een ervaren business consultant
  • Diverse vormingsactiviteiten en netwerkingkansen
  • Creëren van visibiliteit voor jouw project

Voel je de ondernemingskriebels al opkomen? Ga dan gerust eens langs bij de business coach voor student-ondernemers, Steve Stevens. Hij zal graag de haalbaarheid van jouw idee evalueren en je verder helpen bij de uitwerking.

Deze dienstverlening is volledig gratis, en leidt niet tot mede-eigenaarschap door de universiteit. De bedoeling is enkel om jullie ondernemingsidee maximale kansen te bieden.

 


iMinds

iMinds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling, in 2004 opgericht door de Vlaamse overheid om digitale innovatie te stimuleren. iMinds voert zowel strategisch als toegepast onderzoek. De organisatie brengt nieuwe technologieën, maatschappelijke uitdagingen en vragen vanuit het bedrijfsleven samen in interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Naast haar meer dan 800 onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten, betrekt iMinds ook bedrijven, onderzoekspartners, overheden en andere non-profit organisaties in haar projecten.

Bovendien begeleidt het iMinds team startende ondernemers en bedrijven in het realiseren van innovatieve, ICT-gerelateerde ideeën. Ook student-ondernemers kunnen bij iMinds terecht voor diverse vormen van ondersteuning.

Meer informatie kan je hier vinden: http://www.iminds.be/nl/ondernemerschap/student-ondernemerschap

 


Stad Gent

Gent, als grootste hoger onderwijsstad van Vlaanderen, heeft een enorm potentieel aan toekomstige ondernemers. Stad Gent wil dan ook de goesting in ondernemen aanwakkeren, ondernemers steunen en aanmoedigen. Om startende (student-)ondernemers te ondersteunen, biedt Stad Gent diverse ondersteuningen aan:

Het OOG - ondersteuningspunt ondernemers Gent – is uw centraal aanspreekpunt als ondernemer in Gent. Bij ons vindt u antwoorden op uw vragen over het opstarten van een zaak of het vinden van een geschikte locatie, of personeel. Wij maken u wegwijs doorheen vergunningen, reglementeringen en steunmaatregelen.

Zo biedt het starterscontract (her)starters een financieel steuntje in de rug van 5.000 €. Oefent u uw zelfstandige activiteit niet langer dan 2 jaar uit en is uw onderneming gevestigd in Gent, kom dan eens langs voor een verkennend gesprek of bekijk de website: www.oogent.be/nl/starterscontract.

Elk jaar verkiest Stad Gent een ambassadeur voor het Gentse student-ondernemerschap. We zoeken studenten die niet enkel een businessplan maken, maar ook effectief een eigen onderneming opstarten en runnen. Hun verhaal kan inspirerend en motiverend werken voor anderen. Maak kennis met de verkiezing of schrijf je in via www.gentseondernemer.be.

Voor al uw vragen, advies en hulp rond alle aspecten van het starten van een onderneming, kan u terecht bij het OOG via www.oogent.be; telefonisch via 09 210 10 60 of per email via ondernemen@gent.be.

 

Volg ons op

Of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op http://www.oogent.be/nl/inschrijven-voor-de-nieuwsbrief


Unizo

UNIZO is de onafhankelijke vereniging van en voor zelfstandige ondernemers, die op eigen risico en met eigen middelen ondernemen. UNIZO stelt zich tot doel ondernemers te verenigen, te adviseren en te informeren en hun socio-economische en maatschappelijke belangen te behartigen. De Stichting Onderwijs & Ondernemen van UNIZO ontwikkelt gerichte programma’s en acties om studenten bewust te maken en te versterken in hun ondernemerstalenten. Een ondernemende houding leidt tot het verleggen van grenzen en het creëren van kansen. Ondernemende mensen dragen bij aan een sterke samenleving. Dat hebben we nodig in Vlaanderen.

 

 

 

Met de steun van:

Agentschap Ondernemen

Agentschap Ondernemen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Het is ontstaan in 2009 bij de samensmelting van het Agentschap Economie en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO).

Het Agentschap Ondernemen staat onder voogdij van minister Philippe Muyters. Het is de taak van het agentschap om het economisch beleid uit te voeren en in te staan voor de operationele voorbereiding.

Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.

De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap.