PRIMEUR: Minister Muyters reikt eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan Gentse studenten

 

Studenten aan de Arteveldehogeschool, UGent en HoGent moeten voortaan niet meer wachten tot ze hun bachelordiploma behaald hebben om hun eigen bedrijf te starten. Nog tijdens hun opleiding kunnen ze de basiskennis verwerven om met kennis van zaken een onderneming op te starten.

Attesten eerste keer uitgereikt
Op vrijdag 29 januari, slechts enkele maanden nadat Vlaams minister van Economie Philippe Muyters de nieuwe regeling voor de erkenning van getuigschriften bedrijfsbeheer heeft voorgesteld,  reikt minister Muyters al de eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan de Gentse student-ondernemers. Dat is een primeur. De attesten worden uitgereikt aan studenten van de Arteveldehogeschool, UGent en HoGent.


 
Snel en goed begeleid uit de startblokken

De voordelen voor de studenten om het attest bedrijfsbeheer nog tijdens hun opleiding te behalen, zijn groot. Ze kunnen niet alleen sneller starten met hun onderneming, maar ook tijdens de cruciale opstartfase nog gebruikmaken van begeleiding door hun hogeschool of universiteit. Hierdoor stijgt hun kans op succes aanzienlijk.
 
Van verpleegkundige tot econoom
Studenten uit alle opleidingen kunnen het door de Vlaamse overheid erkende attest behalen. Zodat ook toekomstige taalkundigen, leraars of verpleegkundigen op één semester de financiële, commerciële en juridische basiskennis kunnen verwerven om een eigen bedrijf te starten en de haalbaarheid van hun project te toetsen.
 
Student Ghentrepreneur
De Gentse onderwijsinstellingen bouwden een unieke samenwerking uit met Stad Gent, Unizo en iMinds via Student Ghentrepreneur. Studenten, docenten en het werkveld worden via Student Ghentrepreneur samengebracht om kennis en ideeën uit te wisselen over ondernemerschap, creativiteit en passie. Dankzij het bundelen van deze krachten, slaagden de Gentse onderwijsinstellingen erin om als eersten dit attest uit te reiken aan hun studenten.